Nokia 5228 - Nastavení správce aplikací

background image

Nastavení správce aplikací

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Správce aplikací.
Zvolte možnost Nastavení instalace a vyberte některou z těchto možností:
Instalace softwaru — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian

bez ověřeného digitálního podpisu.

Ověřit certifikát on-line — Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit

online certifikáty.

Ostatní aplikace

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

103

background image

Výchozí webová adresa — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole

online certifikátů.