Nokia 5228 - O aplikaci Správce souborů

background image

O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelář > Spr. souborů.
Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na

paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.
Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.