Nokia 5228 - Nastavení paketového datového spojení

background image

Nastavení paketového datového spojení

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Nastav. admin. > Paketová

data.
Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro

paketová datová spojení.
Vyberte některou z těchto možností:
Spojení paketovými daty — Pokud zvolíte možnost Je-li dostupné a nacházíte

se v síti podporující paketová data (GPRS), zaregistruje se přístroj do sítě pro

přenos paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového spojení

(například při odesílání a přijímání el. pošty) je pak rychlejší než když přístroj

navazuje paketové spojení až v případě potřeby. Pokud nejste v oblasti pokrytí

paketovou datovou sítí, pokouší se přístroj pravidelně navázat paketové datové

spojení. Pokud zvolíte možnost Podle potřeby, bude přístroj používat paketový

datový přenos pouze při spuštění aplikace nebo akce, která jej potřebuje.

Přístupový bod — Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete přístroj

použít jako modem pro paketový přenos dat z kompatibilního počítače.

15. Hledání

O aplikaci Hledání

Zvolte možnost Menu > Internet > Hledání.
Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových

vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a

dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte možnost Menu > Internet > Hledání.
Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané

pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou