Nokia 5228 - Nastavení sítě

background image

Nastavení sítě

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Síť.
Vyberte některou z těchto možností:
Volba operátora — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných

sítí, zvolte možnost Automaticky. Pokud chcete síť ručně vybrat ze seznamu sítí,

zvolte možnost Manuálně. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě,

přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít

uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.

Informace o buňce sítě — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy

je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje

příjem informací o aktivní buňce.