Nokia 5228 - Blokování přístrojů

background image

Blokování přístrojů

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth.
Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem,

otevřete kartu Spárované přístroje. Pokud zatím není zvýrazněn, klepněte na

přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost Volby > Blokovat.
Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu Blokované přístroje, klepněte

na přístroj (pokud již není zvýrazněný) a zvolte možnost Volby > Odstranit.

Připojení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

93

background image

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost Volby >

Odstranit vše.
Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda

chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud

dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovaných přístrojů.