Nokia 5228 - Párování přístrojů

background image

Párování přístrojů

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth.
Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje,

otevřete kartu Spárované přístroje.
Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem

druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské

rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.
1. Chcete-li přístroj spárovat se zařízením, zvolte možnost Volby > Nový

spárovaný přístroj. Přístroj zobrazí zařízení v dosahu.

2. Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno i ve druhém

zařízení.

Připojení

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

92

background image

3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. V

opačném případě můžete příslušenství připojit zvolením možnosti Volby >

Připojit k audio přístroji.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .
Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyberte některou

z následujících možností:
Autorizovat — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem lze

navázat bez vašeho vědomí. Přístroj vás již nebude samostatně žádat o schválení.

Toto nastavení používejte pouze pro známé přístroje, například pro svůj

kompatibilní headset nebo počítač nebo přístroje náležící důvěryhodným

osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona

.

Zrušit autorizaci — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé

potvrzen.

Chcete-li párování se zařízením zrušit, zvolte možnost Volby > Odstranit.
Chcete-li zrušit všechna párování, zvolte možnost Volby > Odstranit vše.