Nokia 5228 - Režim vzdálené SIM

background image

Režim vzdálené SIM

Zvolte možnost Menu > Nastavení a Připojení > Bluetooth.
Než můžete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba přístroje spárovány.

Párování musí být vyvoláno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód

a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.
Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení

Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim

vzdálené SIM karty z druhého přístroje.
Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské

obrazovce ikonu Režim vzdálené SIM. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což

přístroj sděluje ikonou v oblasti indikátoru intenzity signálu, a nemůžete

používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.
Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání a přijímání

hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu

do auta. Bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu volat žádná volání kromě volání

na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje,

musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej

odemkněte zadáním zamykacího kódu.
Chcete-li režim vzdálené SIM karty opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost

Ukončit rež. vzdálené SIM.