Nokia 5228 - Virtuální klávesnice

background image

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnice (Alfanumeric. klávesnice) umožňuje zadávat znaky podobně

jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách.

Psaní textu

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

43

background image

1 — Zavřít - zavře virtuální klávesnici (Alfanumeric. klávesnice).
2 — Menu vkládání - otevře menu dotykového vkládání, které obsahuje např.

příkazy Zapnout prediktiv. text a Jazyk psaní. Chcete-li přidat emotikonu, zvolte

možnost Vložit emotikonu.
3 — Indikátor psaní textu - otevře okno, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout

režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a přepnout mezi

režimem písmen a čísel.
4 — Režim vkládání - otevře okno, ve kterém můžete vybrat z dostupných režimů

psaní. Po klepnutí na položku přístroj zavře zobrazení aktuální metody vkládání a

otevře zobrazení vybrané metody. Dostupnost režimů psaní se může lišit podle

toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel).
5 — Tlačítka se šipkami - přechod vlevo nebo vpravo.
6 — Tlačítko Krok zpět
7 — Číslice

Psaní textu

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

44

background image

8 — Hvězdička - otevře tabulku speciálních znaků.
9 — Shift - přepíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy

prediktivního psaní textu, přepíná mezi režimy písmen a čísel.