Nokia 5228 - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

aktualizace 11

aktualizace přístroje 109

antény 29

aplikace 100

aplikace Java 100

aplikace Nápověda 10

automatická aktualizace času a

data 98

B

baterie

úspory energie 12

vložení 15

bezpečnost

certifikáty 111

bezpečnostní kód 11

blogy 85

Bluetooth 90, 91

budík 98

C

certifikáty 111

chat (rychlé zprávy) 61, 62

Č

čas a datum 98

čekající hovor 38

D

datová připojení 89

datová spojení

aktualizace přístroje 109

kabel 94

připojení k počítači 95

synchronizace 89

datum a čas 98

displej, nastavení 108

dotyková obrazovka 23, 34, 43, 46

DRM (správa digitálních práv) 113

E

el. pošta 54, 57

elektronická pošta, zprávy 55

F

fotoaparát

nahrávání 77

posílání snímků 74

přiřazování snímků ke kontaktům 74

režim fotografií 74

režim videa 76

samospoušť 75

fotografie

Viz foto-video

foto-video

indikátory 71, 76

režim sekvence 75

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

130

background image

G

galerie 77

organizování 77

prohlížení 77

prohlížení obrázků 78

prohlížení videí 78

H

headsetu 32

hlasitost, ovládání 31

hlasitý telefon 31

hlasové hovory

Viz hovory

hlasové příkazy 38, 108

Viz také hlasové vytáčení

hlasové vytáčení 38

hledání 96

hodiny 97, 98

nastavení času 97

nastavení data 97

hovory 34

omezení

Viz povolená čísla

volaná čísla 39

hovory, blokování 116

hovory, odmítání 36

Hudba Ovi 68

hudební přehrávač 63, 64

seznamy skladeb 65

I

indikátory a ikony 27

Informace o podpoře společnosti

Nokia 10

instalace aplikací 101

internet

Viz webový prohlížeč

K

kalendář 99

panel nástrojů 99

kalkulačka 106

k odeslání, zpráva 51

konferenční hovory 37

kontakty 47

hlasové záznamy 47

kopírování 27, 49

obrázky v 47

odesílání 47

odstraňování 47

přehled 46

synchronizace 89

ukládání 47

úpravy 47

vyzváněcí tóny 48

výchozí nastavení 48

kopírování obsahu 27

L

licence 113

M

Mail for Exchange 57

menu 22

Rejstřík

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

131

background image

média

hudební přehrávač 63, 64

RealPlayer 104

MMS (multimediální zprávy) 51, 53,

60

modul zabezpečení 113

motivy 62

multimediální zprávy 51, 53, 60

N

nahrávání videoklipů 76

nastavení 72, 107, 109

aplikace 109

certifikáty 111

datové pakety 96

datum a čas 107

displej 108

jazyk 108

podcasting 68

přesměrování hovorů 116

přístupové body 86, 87

přístupové body pro paketová data 88

síť 86

spojení Bluetooth 90

videocentrum 83

volání 115

zprávy 60

nastavení aplikace 109

nastavení čidel 31

nastavení data a času 107

nastavení displeje 31

nastavení fotografování

ve fotoaparátu 72

nastavení jazyka 108

nastavení nahrávání

ve fotoaparátu 72

Nastavení telefonu 26

nastavení týdne 99

nepřijímání hovorů

Viz odmítání hovorů

Nokia Care 26

Nokia Ovi Player 67

O

obecné informace 10

obrázky 79

kopírování 27

ochrana autorských práv 113

odebírání aplikací 103

odmítání hovorů 36

odstraňování problémů 117

osobní certifikáty 111

Ovi Obchod 97

ovládání hlasem 108

P

paketová datová spojení

nastavení 96

nastavení přístupového bodu 88

počitadla 40

paměť

mazání 13

paměťová karta 16, 100

zálohování souborů 100

panel kontaktů 28

panel multimédií 25

PIN, kód 11

PIN2, kód 11

Rejstřík

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

132

background image

počítač, připojení 95

Viz také datová spojení

podcasting 66

nastavení 68

stahování 70

podpora aplikací Java JME 100

poutko 33

povolená čísla 50

poznámky 106

prediktivní metoda psaní 45

prezentace, multimédia 54

profil Off-line 29

profily 63

off-line, omezení 29

přizpůsobení 63

prohlížeč

Viz webový prohlížeč

protokol volání 40

proxy, nastavení 89

Přehrávač Nokia Ovi 67

Přenos dat 27

přenos hudby 67

přenos obsahu 27

přibližování a oddalování 76

přijaté

zprávy 53

přijaté, zprávy 53

přijímání hovorů 36

připojení kabelem 94

přizpůsobení 62

příkazy služby 59

přílohy 54, 56

příslušenství 109

přístupové body 86

skupiny 87

přístupové kódy 11

PUK, kódy 11

R

rádio

poslech 70

stanice 71

RealPlayer 104

recyklace 119

reproduktor 31

roaming 86

S

samospoušť

fotoaparát 75

schránka

elektronická pošta 55

hlasová 36

SIM karta

odstranění 33

vložení 13

zprávy 58

SIM karta, zabezpečení 110

síť, nastavení 86

skladby 63

slovník 106

složka odeslaných zpráv 51

služby chatu 61, 62

SMS (krátké textové zprávy) 51

snímač vzdálenosti 34

software, aktualizace 11

software, aplikace 100

Rejstřík

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

133

background image

spojení Bluetooth

adresa přístroje 92

blokování přístrojů 93

nastavení 90

párování přístrojů 92

posílání dat 91

přijímání dat 93

viditelnost přístroje 91

zapínání a vypínání 91

správa souborů 100

správce aplikací 100

nastavení 103

správce souborů 99

organizace souborů 99

zálohování souborů 100

standardní nastavení

obnovení 113

světelná signalizace 114

světový čas 98

Symbian, aplikace 100

synchronizace dat 89

T

tapeta 62

textové zprávy

nastavení 59

odesílání 51

odpovídání na 53

přijímání a čtení 53

SIM, zprávy 58

tlačítka a části 19

tlačítko multimédií 25

tóny 63

trvání hovorů 40

U

upozornění

poznámky z kalendáře 99

upozornění kalendáře 99

USB, připojení kabelem 94

užitečné informace 10

V

videa 79

kopírování 27

video

přenášení videoklipů 82

videocentrum

stahování 80

zdroje videa 81

zobrazení 80

Videocentrum 79

videoklipy

má videa 82

přehrávání 82

virtuální klávesnice 41, 43

volaná čísla 39

volání

konference 37

nastavení 115

nepřijatá 39

odmítnutí 36

opakované volání 115

přijatá 39

přijmutí 36

trvání 40

volby v průběhu 35

vypnutí zvuku 36

Rejstřík

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

134

background image

vyrovnávací paměť 84

vysílání, zprávy 85

vyzváněcí tóny 63

výchozí zobrazení 21

vzdálená schránka 55

vzdálená SIM karta, režim 94

vzdálené zamykání

Viz zamykání přístroje zprávou

SMS

W

webové zdroje 85

webový prohlížeč 83

mezipaměť 84

procházení stránek 84

záložky 84

Z

zadávání textu 43, 45

zamknutí tlačítek 21

zamykací kód 11

zamykací přepínač 21

zamykání přístroje zprávou SMS 31

zálohování paměti přístroje 99

záložky 84

zámek klávesnice 21

zdroje podpory 10

zprávy

elektronická pošta 55

hlasová 36

ikona příchozí 53

multimédia 53

nastavení 59

složky 51

zprávy, vysílání 85

zprávy informační služby 58

zprávy služby 54

zrychlená volba 37

zvukové zprávy 51

Rejstřík

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

135