Nokia 5228 - Čekání hovoru

background image

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru.
Pro aktivování funkce čekání hovoru (síťová služba) zvolte možnost Menu >

Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince.
1. Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přidržen.
2. Pro přepnutí mezi oběma hovory zvolte možnost Volby > Přepnout.
3. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.
4. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost Volby > Ukončit všechny

hovory.