Nokia 5228 - Monitorování všech komunikačních událostí

background image

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost Menu > Protokol.
Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové

hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu

obecného protokolu

. Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve

více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení

do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou

zobrazena jako paketová datová spojení.

Telefonování

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

40

background image

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového

připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem GPRS a

zvolte možnost Volby > Zobrazit.
Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například

vložit do textové zprávy, zvolte možnost Volby > Použít číslo > Kopírovat.
Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost Volby > Filtr a vyberte filtr.
Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost Volby > Nastavení >

Délka protokolu. Pokud zvolíte možnost Bez protokolu, budou veškerý obsah

protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

5. Psaní textu

Písmena, čísla a speciální znaky můžete zadávat několika různými způsoby.

Klávesnice na displeji umožňují zadávat znaky klepáním prsty nebo dotykovým

perem. Rozpoznávání rukopisu umožňuje psát znaky přímo na displeji pomocí

dotykového pera. Rozpoznávání rukopisu nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.
Chcete-li zadávat písmena, čísla a speciální znaky, klepněte na libovolné pole pro

psaní textu.
Přístroj může dokončovat slova podle vestavěného slovníku pro vybraný jazyk psaní

textu. Přístroj se rovněž učí nová slova podle vašeho zadávání.

Virtuální klávesnice

Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na šířku.
Chcete-li zapnout virtuální klávesnici, zvolte možnost

>

QWERTZ na celé

obrazov..
Při práci s virtuální klávesnicí v režimu celé obrazovky můžete na tlačítka klepat

prsty.