Nokia 5228 - Paketová data

background image

Paketová data

Zvolte Menu > Protokol.
Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a

přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během

paketového datového spojení, zvolte možnost Čítač dat > Vš. odesl. data nebo

Vš. přijatá data.
Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost

Volby > Vymazat čítače. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.