Nokia 5228 - Profil Offline

background image

Profil Offline

Profil Offline umožňuje používat přístroj bez připojení k bezdrátové celulární síti.

Je-li aktivní profil Offline, můžete přístroj používat bez SIM karty.
Aktivování profilu Offline — Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost Off-line.

Tento přístroj

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

29

background image

Když aktivujete profil Offline, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny

bezdrátové vysokofrekvenční signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány.

Pokusíte-li se odeslat přes celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání

a odeslány později.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani

používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít

možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li

přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.