Nokia 5228 - Vzdálené zamykání

background image

Vzdálené zamykání

Chcete-li zabránit neoprávněnému použití přístroje, můžete přístroj a paměťovou

kartu můžete na dálku zamknout textovou zprávou. Musíte zadat text zprávy a pro

zamknutí poslat do přístroje tuto zprávu. Pro odemknutí přístroje potřebujete kód

zámku.
Chcete-li zapnout vzdálené zamykání a definovat obsah příslušné textové zprávy,

zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas.

zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu >

Tento přístroj

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

31

background image

Povoleno. Klepněte na pole pro zadání a zadejte obsah textové zprávy (5 až 20

znaků), zvolte možnost a ověřte zprávu. Zadejte zamykací kód.