Nokia 5228 - Nastavení aplikace Videocentrum

background image

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost Volby > Nastavení a

vyberte některou z těchto možností:
Výběr videoslužby — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci

Videocentrum. Můžete zde také přidat, odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti

videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

Nastavení spojení — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení,

zvolte možnost Připojení k síti. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když

aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost Vždy se

zeptat.
Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost Potvrz.

používání GPRS.
Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost Potvrzovat

roaming.

Rodičovská kontrola — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované

heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód

12345. Videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená

hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.

Preferovaná paměť — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti

přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Miniatury — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat

náhledy.

13. Internet

Webový prohlížeč

Vyberte možnost Menu > Internet > Web.

Sledujte zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči přístroje

můžete zobrazovat webové stránky na internetu.