Nokia 5228 - Nabíjení baterie

background image

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte

tento postup:
1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.

Začínáme

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

17

background image

3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od

elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s

přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na

displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka

připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Začínáme

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

18