Nokia 5228 - Podpora Nokia

background image

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby

týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo

na místní webové stránce Nokia.

Služba nastavení konfigurace

Ze stránek www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma

stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na

seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/

customerservice.

Údržba

Potřebujete-li služby údržby, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese

www.nokia.com/repair.

3. Tento přístroj

Nastavení telefonu

Při prvním zapnutí zobrazí přístroj aplikaci Nastavení telefonu.
Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost Menu >

Aplikace > Nast. telef..
Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte možnost Prův. nast..
Chcete-li přenést data z kompatibilního přístroje Nokia, vyberte možnost Přenos

dat.
Dostupné volby se mohou lišit.