Nokia 5228 - Vložení SIM karty

background image

Začínáme

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

13

background image

Důležité: V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako

karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz

obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj

nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet

může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte

následující postup:
1. Otevřete kryt slotu SIM karty.

2. Vložte do příslušného slotu SIM kartu.

Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě

směřuje nahoru. Zatlačte kartu dovnitř.

Začínáme

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

14

background image

3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka

řádně zavřena.

Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze

v profilu Off-line.