Nokia 5228 - Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

background image

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte

zamykací přepínač na boční straně přístroje.
Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a

tlačítka neaktivní.
K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti.

Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte

možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek

kláv. > Autom. zámek klávesnice.