Nokia 5228 - Zapnutí přístroje

background image

Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího

kódu, zadejte ho a zvolte možnost OK. Chcete-li

odstranit číslo, zvolte možnost

. Z výroby je

nastaven zamykací kód 12345.

3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné

místo, zvolte možnost Zpět.

4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového

formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem

přepínat volbou libovolného čísla.