Nokia 5228 - Psaní a posílání zpráv

background image

Zprávy

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

51

background image

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít

v telefonu definováno odpovídající nastavení.
Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí

tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím

MMS.
Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají

kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém

je zpráva obdržena.
U provozovatele služby zjistěte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte

odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva

ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její

odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o

posílání zprávy el. pošty mohou mít za následek poplatky provozovateli služeb. Ve

složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky

Koncepty.
Aplikace Zprávy vyžaduje síťové služby.
Odeslání textové nebo multimediální zprávy — Zvolte možnost Nová zpráva.
Odeslání zvukové zprávy nebo zprávy el. pošty — Zvolte možnost Volby >

Vytvořit zprávu a vyberte odpovídající možnost.
Výběr příjemců nebo skupin v seznamu kontaktů — Zvolte možnost na

panelu nástrojů.
Ruční zadání čísla nebo el. adresy — Klepněte na pole Komu.
Zadání předmětu zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy — Zadejte ho

do pole Předmět. Pokud pole Předmět není zobrazeno, změňte zobrazená pole

pomocí možnosti Volby > Pole záhlaví zprávy.
Napsání zprávy — Klepněte na pole zprávy.
Přidání objektu ke zprávě nebo e-mailové zprávě — Zvolte možnost a

vyberte odpovídající typ obsahu. V závislosti na vloženém obsahu se typ zprávy

může změnit na multimediální.

Zprávy

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

52

background image

Odeslání zprávy nebo pošty — Zvolte možnost

nebo stiskněte tlačítko Volat.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu

zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb

může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají

diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím

snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.