Nokia 5228 - Načítání zpráv el. pošty

background image

Načítání zpráv el. pošty

Zvolte možnost Menu > Zprávy a vyberte schránku.
Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti Volby >

Připojit.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý

software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.
1. V době, kdy máte navázáno spojení se vzdálenou schránkou, můžete možností

Volby > Načíst e-mail > Nové načíst všechny nové zprávy, možností Zvolené

načíst pouze vybrané zprávy nebo možností Všechny načíst všechny zprávy ze

schránky.
Načítání ukončíte zvolením možnosti Zrušit.

2. Chcete-li ukončit spojení a prohlížet zprávy el. pošty offline, zvolte možnost

Volby > Odpojit.

3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyberte zprávu. Nebyla-li zpráva načtena a jste

v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete tuto zprávu načíst ze vzdálené

schránky.

Pro zobrazení příloh el. pošty otevřete zprávu a vyberte pole přílohy označené

ikonou . Pokud příloha není načtena do přístroje, zvolte možnost Volby >

Načíst.
Chcete-li zprávy el. pošty načítat automaticky, zvolte možnost Volby > Nastavení

e-mailu > Automatické načítání.
Nastavení přístroje, aby automaticky načítal el. poštu, může vyžadovat přenos

velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého

poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Zprávy

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

56