Nokia 5228 - Nastavení el. pošty

background image

Nastavení el. pošty

Zvolte možnost Menu > Zprávy a Schránka.
Chcete-li používat elektronickou poštu, musí v přístroji být nastaven platný

přístupový bod k internetu (IAP) a správně nastavená el. pošta.
Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi

od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).
Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy možnost Zprávy > Schránka a dosud

nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit

vytváření nastavení el. pošty průvodcem schránky, zvolte možnost Start.
Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název schránky v hlavním zobrazení

aplikace Zprávy výchozí název Schránka. Můžete mít definováno až šest schránek.