Nokia 5228 - Odstraňování zpráv el. pošty

background image

Odstraňování zpráv el. pošty

Zvolte možnost Menu > Zprávy a vyberte schránku.
Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené

schránce, zvolte možnost Volby > Odstranit > Pouze z telefonu.
V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce.

I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit

i záhlaví, musíte být při odstraňování zprávy z přístroje a ze vzdálené schránky

připojeni k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, bude záhlaví odstraněno při

příštím připojení přístroje ke vzdálené schránce a aktualizaci stavu.
Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost

Volby > Odstranit > Z telefonu a serveru.
Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte

označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna ( ) a zvolte

možnost Volby > Obnovit zprávy.