Nokia 5228 - Zobrazení zpráv na SIM kartě

background image

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Zprávy SIM.
Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.
1. Pro označení zpráv zvolte možnost Volby > Označit/zrušit označení >

Označit nebo Označit vše.

2. Zvolte možnost Volby > Kopírovat. Přístroj zobrazí seznam složek.
3. Kopírování zahájíte vybráním složky. Chcete-li otevřít zprávy, složku otevřete.