Nokia 5228 - Zprávy informační služby

background image

Zprávy informační služby

Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Zprávy operátora.
Informační služba (síťová služba) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého

zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Od svého provozovatele

služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Tato služba nemusí být

ve všech oblastech k dispozici.

Zprávy

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

58