Nokia 5228 - Foretage udregninger

background image

Foretage udregninger

Vælg Menu > Program. > Kontor > Regnemask..
Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle

beregninger.
Foretag en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion

såsom addere eller subtrahere. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg =.