Nokia 5228 - Indstillinger for Programstyring

background image

Indstillinger for Programstyring

Vælg Menu > Indstillinger og Programstyring.
Vælg Installationsindstil., og vælg en af følgende valgmuligheder:
Softwareinstallation — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale

signaturer må installeres.

Andre programmer

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

104

background image

Certifikatkontrol online — Vælg denne indstilling for at kontrollere

onlinecertifikaterne før installationen af et program.

Standardwebadresse — Angiv den standardinternetadresse, der bruges, når

onlinecertifikaterne kontrolleres.