Nokia 5228 - Installation af programmer

background image

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente

dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil

i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-

forbindelse.
Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program

på enheden.
Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

SIS- eller SISX-program

Java-program

widgets

program installeret på hukommelseskortet

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra

pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller

programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Andre programmer

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

102

background image

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:
● Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller

producent ved at vælge Valg > Vis detaljer.
Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge

Detaljer: > Certifikater: > Vis detaljer. Du kan styre brugen af certifikater i

Certifikatstyring.

● Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et

eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har

den originale installa-tionsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den

programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal

du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale

installationsfil eller sikkerhedskopien.
En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler,

bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt

for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Hvis du installere et program, skal du gøre følgende:
1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge Menu > Indstillinger og vælge

Programstyring. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler

eller vælge Beskeder > Indbakke og åbne en besked, der indeholder en

installationsfil.

2. Vælg Valg > Installer i Programstyring. I andre programmer skal du vælge

installationsfilen for at starte installationen.
Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du

installerer et program uden en digital signatur eller certifi-cering, vises der en

advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -

indholdet.

Du starter et installeret program ved at finde frem til programmet i menuen og

vælge det. Hvis programmet ikke har defineret en standardmappe, er det installeret

i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

Andre programmer

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

103

background image

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal

du vælge Valg > Vis log.

Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere

end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift

eller få den til at holde op med at fungere.
Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver

installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store

mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en

tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at

sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring

til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en

vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.