Nokia 5228 - Åbning af postkassen

background image

Åbning af postkassen

Vælg Menu > Beskeder, og vælg en postkasse.
Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse

til postkassen.
Vælg Ja for at oprette forbindelse til postkassen og hente nye e-mail-overskrifter

eller -beskeder. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en

fjernpostkasse via en dataforbindelse.
Vælg Nej for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Beskeder

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

55

background image

Du kan oprette en ny postkasse til e-mails ved at vælge Valg > Opret besked >

E-mail.
Når du er online, kan du afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen, ved at vælge

Valg > Afbryd forbindelsen