Nokia 5228 -  Følerindstillinger og skærmrotation

background image

Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje

enheden.
Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..
Vælg mellem følgende indstillinger:
Sensorer — Aktivér følerne.

Drejestyring — Vælg Slå lyd fra ved opkald og Udsæt alarmer, hvis du vil

have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende

enheden, så skærmen peger nedad. Vælg Roter skærm autom., hvis indholdet

på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller

tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke

understøtter rotation af indholdet på skærmen.

Din enhed

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

31