Nokia 5228 - Kontaktpanel

background image

Kontaktpanel

Hvis du vil tilføje en kontakt på startskærmbilledet, skal du vælge > Valg > Ny

kontakt, mens startskærmbilledet vises, og følge instruktionerne.
Hvis du vil kommunikere med en kontakt, skal du vælge kontakten og en af følgende

indstillinger: Ring til kontakten.

Send en besked til kontakten. Opdater

kontaktens internetkilder.
Hvis du vil have vist den kommunikation, du tidligere har haft med en kontakt, skal

du vælge kontakten. Hvis du vil have vist oplysninger om en

kommunikationshændelse, skal du vælge hændelsen.
Luk visningen ved at vælge Valg > Afslut.