Nokia 5228 - Abonnement på en internetkilde

background image

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde

dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du

automatisk får links til det nyeste indhold.
Vælg Menu > Internet > Internet.
Internetkilder på internetsider markeres som regel med

. De bruges til at dele

f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.
Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg >

og den ønskede kilde.
Opdatering af en kilde — Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og

vælg Opdater i genvejsmenuen.
Automatisk opdatering af en kilde — Vælg og hold kilden i visningen med

internetkilder, og vælg Rediger > Automatisk opdatering i genvejsmenuen.

Internet

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

85

background image

14. Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til

en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakkedataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på

GSM-netværket.
Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive

forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:
● MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
● Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette

forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste,

du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om

abonnement på pakkedataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Netværk.
Vælg mellem følgende indstillinger:
Valg af operatør — Vælg Automatisk for at indstille enheden til at søge efter

og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg Manuelt for at vælge

netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk

afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk

igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Celleinformation — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst

netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network),

og for at aktivere modtagelse af celleinformation.