Nokia 5228 - Når du har taget et billede

background image

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt,

hvis du har valgt Valg > Indstillinger > Vis taget billede > Ja):

— Send billedet i en MMS-besked eller en e-mail eller via en specifik

forbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

— Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

Slet — Slet billedet.

Brug af billedet som baggrund på startskærmbilledet — Vælg Valg > Brug

billede > Som baggrund.
Valg af billedet som standardopkaldsbillede — Vælg Valg > Brug billede >

Som opkaldsbillede.
Tildeling af billedet til en kontakt — Vælg Valg > Brug billede > Tildel til

kontakt.
Sådan vender du tilbage til søgeren for at tage et nyt billede — Tryk på

udløsertasten.