Nokia 5228 - Videooptagelse – kontrolelementer og indikatorer

background image

Videooptagelse – kontrolelementer og indikatorer

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

1 — Tilstandsindikator
2 — Indikator for deaktivering af lyd
3 — Optagelsesikon
4 — Indstillinger for optagelse
5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
6 — Indikator for videokvalitet. Vælg Valg > Indstillinger > Videokvalitet for

at ændre denne indstilling.
7 — Videofiltype
8 — Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed

af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
9 — Den placering, hvor videoklippet er gemt
10 — Scenetilstande