Nokia 5228 - Ændring af ringetonen

background image

Ændring af ringetonen

Vælg Menu > Indstillinger og Personlig > Profiler.
Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder

og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan

tilpasse en profil ved at gå til profilen og vælge Valg > Tilpas.

Kom godt i gang

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

25