Nokia 5228 - Sådan tænder du enheden

background image

Sådan tænder du enheden

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller

låsekode, skal du indtaste den og vælge OK. Du kan slette

et tal ved at vælge

. Låsekoden er fra fabrikken

sat til 12345.

3. Vælg dit sted. Hvis du kommer til at vælge et forkert sted,

skal du vælge Tilbage.

4. Angiv dato og klokkeslæt. Når du bruger 12-timers

tidsformatet, kan du skifte mellem am og pm ved at

vælge et hvilket som helst tal.