Nokia 5228 - Lagring og redigering af navne og numre

background image

Lagring og redigering af navne og numre

1. Du kan tilføje en ny kontakt på listen over kontakter ved at vælge .
2. Tryk på et felt, hvis du vil indtaste oplysninger i feltet. Vælg

for at afslutte

indtastningen af tekst. Udfyld de ønskede felter, og vælg Udfør.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge Valg > Rediger.