Nokia 5228 - SIM-kontakter

background image

SIM-kontakter

Du indstille de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, til at blive vist på listen

over kontakter ved at vælge Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-

hukommelse. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

Kontakter

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

49

background image

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-

kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-kortet, skal du vælge en kontakt og vælge

Valg > Kopiér > SIM-hukom..
Du kan vælge, om de nye kontakter, du tilføjer, skal gemmes på enheden eller SIM-

kortet ved at vælge Valg > Indstillinger > Standardhukommelse >

Telefonhukommelse eller SIM-hukommelse.