Nokia 5228 - Afspilning af en sang eller en podcast

background image

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

64

background image

Hold eller nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage.
Vælg for at gå til det næste element. Du kan vende

tilbage til starten af elementet ved at vælge . Hvis du

vil springe til det forrige element, skal du vælge igen

inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er

startet.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilfældig afspilning

( ), skal du vælge Valg > Tilfældig afspilning.
Hvis du vil gentage det aktuelle element ( ), alle

elementer ( ) eller deaktivere gentaget afspilning,

skal du vælge Valg > Gentag.
Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget

afspilning automatisk deaktiveret.
Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.
Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du

vælge Valg > Equalizer.
Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge

bassen, skal du vælge Valg > Indstillinger.
Hvis du vil vende tilbage til startskærmbilledet og lade musikafspilleren spille i

baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.
Vælg Valg > Afslut for at lukke afspilleren.