Nokia 5228 - Administration af radiostationer

background image

Administration af radiostationer

Vælg Menu > Musik > Radio.
Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge Valg > Kanaler og vælge en

station på listen.
Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge Valg > Kanaler > Valg > Slet

eller Omdøb.

Musik

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

71

background image

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge Valg > Stil ind på

stationer > Valg > Manuel indstilling.

10. Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel.

Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Aktivering af kameraet

Du kan aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten (optagelsestasten).

Billedtagning

Stillbilleder - kontrolelementer og indikatorer

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:

1 — Tilstandsindikator
2 — Zoomskala. Tryk på skærmen for at aktivere eller deaktivere zoomskalaen.
3 — Optagelsesindikator
4 — Optagelsesindstillinger
5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
6 — Indikator for billedopløsning.
7 — Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle

indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).