Nokia 5228 - Implanterede medicinske enheder

background image

Implanterede medicinske enheder
Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter

mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller

en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det

medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:
● Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske

udstyr.

● Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
● Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske

udstyr.

● Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager

forstyrrelser.

● Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.
Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse

enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.