Nokia 5228 - Oplysninger om certificering (SAR)

background image

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for

radiobølger.
Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de

eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale

retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige

videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til

hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.
I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som

kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-

retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test

for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

129

background image

højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau

for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er

konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til

netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt

du er på en netværksantennemast.
Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved

øret er 1,10 W/kg .
Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne

kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt

netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under

produktoplysningerne på www.nokia.com.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

130