Nokia 5228 - Viimased kõned

background image

Viimased kõned

Valige Menüü > Logi ja Viimased kõned.

Helistamine

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

37

background image

Vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige Vastamata

kõn., Vastatud kõned või Valitud numbrid.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage

helistamisklahvi.

Tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

Helista — soovitud kontaktile helistamine.

Koosta sõnum — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.

Ava Kontaktid — kontaktiloendi avamine.

Valige Valikud ja mõni järgmistest valikutest.
Salv. kausta Kontaktid — viimaste kõnede loendis esile tõstetud

telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis esile tõstetud sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige Logi kestus ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku

Logi ei talletata, ei salvestata logisse mingit teavet.