Nokia 5228 - Esitusloendid

background image

Esitusloendid

Valige Menüü > Muusika > Pleier ja Esitusloendid.
Esitusloendi andmete kuvamiseks valige Valikud > Esitusloendi teave.

Esitusloendi loomine

1. Valige Valikud > Uus esitusloend.
2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige OK.

Muusika

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

63

background image

3. Lugude lisamiseks valige Jah. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige Ei.
4. Kui valite Jah, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite.

Valige üksuste lisamiseks Lisa.
Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige Laienda. Lugude loendi peitmiseks

valige Ahenda.

5. Kui olete oma valikud teinud, valige Valmis.

Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend

mälukaardile.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige Valikud >

Lisa lugusid.
Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite

lisamiseks valige soovitud üksus ja Valikud > Lisa esitusloendisse > Salvest.

esitusloend või Uus esitusloend.
Loo esitusloendist eemaldamiseks valige Valikud > Eemalda. See toiming ei

kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.
Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge teisaldatavale loole ja valige

Valikud > Muuda esit.loendi järj.. Teisaldage lugu soovitud kohta ja valige

Vabasta. Veel mõne loo teisaldamiseks valige lugu ja Haara, teisaldage lugu

soovitud kohta ja valige Vabasta. Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige

Valmis.