Nokia 5228 - Mälukaardi eemaldamine

background image

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on

pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning

rikkuda kaardile salvestatud andmed.
1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage enne kaardi eemaldamist toitenuppu ja

valige Eemalda mälukaart.

2. Kui kuvatakse teade Kas eemaldada mälukaart? Mõni rakendus suletakse.,

valige Jah.

3. Kui kuvatakse teade Eemalda mälukaart ja vajuta OK, avage mälukaardipesa

kate.

Seade

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

32

background image

4. Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
5. Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige OK.

4. Helistamine

Puuteekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks

lülitatakse puuteekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt

välja.
Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.

Kõned

1. Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval Telefon ning sisestage

telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri eemaldamiseks valige

.

Rahvusvahelise kõne puhul valige märgi + (asendab rahvusvahelist pääsukoodi)

sisestamiseks kaks korda * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood

(vajaduse korral jätke numbri ees olev 0 ära) ja telefoninumber.

2. Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Lõpetamisklahvi vajutamine lõpetab kõne alati, ka siis, kui mõni muu rakendus

on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige Menüü > Kontaktid. Liikuge soovitud

nimele. Samuti võite nime algustähtede või märkide sisestamiseks valida

otsinguvälja ja siis liikuda nimele. Kontaktile helistamiseks vajutage

helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige

loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.