Nokia 5228 - Nokia 5228 erabiltzailearen gida

background image

Nokia 5228 erabiltzailearen gida

Argitalpena 4.0

background image

ONESPEN ADIERAZPENA

Honen bidez, NOKIA CORPORATIONek adierazten du RM-625 telefonoak 1999/5/EC

Arteztarauko oinarrizko baldintzak eta dagozkion gainerako xedapenak betetzen

dituela . Onespen-adierazpen horren kopia bat http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/ helbidean aurki daiteke.
© 2010 Nokia. Eskubide guztiak erreserbatuta.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care eta Ovi Nokia Corporation-en marka edo izen erregistratuak dira.

Nokia doinua Nokia Corporation-en soinu-marka bat da. Hemen aipatutako gainerako produktu edo enpresen

izenak jabeak dituzten merkataritza marka edo izenak izan daitezke.
Galarazita dago dokumentu honen edukia, zatika nahiz osorik, kopiatzea, igortzea, zabaltzea edo gordetzea,

edozein modutan, Nokia konpainiak aldez aurretik idatzizko baimenik ematen ez badu. Nokia konpainiak

etengabeko garapen politika bat du. Nokia konpainiak dokumentu honetan deskribatutako edozein

produktutan aldaketak eta hobekuntzak egiteko eskubidea gordetzen du, aldez aurretik horren berririk eman

gabe.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Produktu honek MPEG- 4 Visual Portfolio License-ek emandako lizentzia du (i) jarduera pertsonal eta ez

komertzialetan ari den kontsumitzaile batek MPEG- 4 Visual Standard-en arabera kodetutako informazioarekin

erlazionatutako erabilpen pertsonal eta ez komertzialerako eta (ii) lizentziadun bideo hornitzaile batek

emandako MPEG-4 bideoarekin erabiltzeko. Lizentzia batik ez da emango edo engaiatuko beste edozein

erabilpenerako. Argibide gehigarriak, sustapena, barne edo erabilpen komertzialekin zerikusia dutenak barne,

MPEG LA, LLC-tik lortu daitezke. Ikusi http://www.mpegla.com.
LEGEAK ONARTZEN DUEN NEURRIRIK HANDIENEAN, NOKIA EDO BERE BESTE EDOZEIN BAIMEN HORNITZAILEK EZ DU

INONDIK INORA ERANTZUKIZUNIK IZANGO, EDOZEIN DATU EDO IRABAZIEN GALERAGATIK EDO EDONOLA SORTUTAKO

KALTE BEREZI, USTEKABEKO, ONDORIOZKO EDO ZEHARKAKOENGATIK.
DOKUMENTU HONEN EDUKIAK "BERE HORRETAN" HORNITZEN DIRA. LEGEAK ESKATZEN DUENETIK AT, DOKUMENTU

HONEN ZEHAZTASUNARI, FIDAGARRITASUNARI EDO EDUKIARI DAGOKIONEZ EZ DA INOLAKO BERMERIK EMATEN, EZ

ESPLIZITU EZ INPLIZITUKI, SALEROSGARRITASUN ETA HELBURU JAKIN BATERAKO EGOKITASUNARI DAGOZKION

background image

BERMEAK BARNE, BAINA HAUETARA MUGATU GABE. NOKIA KONPAINIAK, EDONOIZ ETA AURRETIK OHARTARAZI GABE

DOKUMENTU HAU BERRIKUSI EDO ERRETIRATZEKO ESKUBIDEA GORDETZEN DU.
Telefonoaren softwarearen alderantzizko ingeniaritza debekatuta dago aplikagarriak diren legeen mugen

barruan. Erabiltzailearen gida honetan aipatutako Nokia konpainiaren adierazpen, berme, kalte eta

erantzukizunei dagokien mugek Nokia konpainiaren baimen hornitzaileen adierazpen, berme, kalte eta

erantzukizunak ere mugatuko dituzte.

Produktu zehatzak eta produktu horientzako aplikazio eta zerbitzuak eskuratzeko aukera herrialde batetik

bestera alda daiteke. Jo ezazu zure Nokia hornitzailearengana dauden produktu eta hizkuntzen aukeren berri

izateko. Telefono honek Amerikako Estatu Batuetako eta beste herri batzuetako esportazio lege eta arauak

bete behar dituzten osagai, teknologia edo softwarea izan ditzake. Debekatuta dago legea urratzea.
FCCren eta Kanadako Industria Sailaren oharra

Zure telefonoak irrati eta telebista interferentziak sor ditzake (telefonoa hargailu elektroniko batetik oso gertu

erabiltzen denean, adibidez). FCCk edo Kanadako Industria Sailak zure telefonoa erabiltzeari uzteko eska

diezazukete, interferentzia horiek ezabatzerik ez balego. Laguntzarik behar izanez gero, zure inguruko

zerbitzu-gunera jo. Telefono honek FCC-ko araudiaren 15. atala betetzen du. Telefonoa erabiltzeko bi baldintza

hauek bete behar dira: (1) interferentzia kaltegarririk ez eragitea eta (2) jasotako interferentzia guztiak

onartzea, nahi ez diren eragiketak sor ditzakeenak barne. Nokiak argiro onartzen ez duen aldaketarik eginez

gero, erabiltzaileak ekipamendu hau erabiltzeko baimena gal lezake.
Hainbat eragiketa eta funtzio SIM txartelaren edo operadorearen araberakoak dira, MMS ezarpenen

araberakoak edo eduki-formatuen bateragarritasunaren araberakoak. Hainbat zerbitzugatik aparteko tarifak

ordaindu behar dira.
Zure telefonoak bitartekarien webguneetarako lotura eta laster-markak izan ditzake instalatuta. Zure

telefonoaren bitartez beste bitartekarien webguneetara sartzeko aukera izan dezakezu. Bitartekarien

webguneak ez daude Nokia konpainiarekin afiliatuta eta Nokia konpainiak ez du hauen inolako erantzukizunik

bere gain hartzen. Webgune hauetara sartzea erabakiz gero, eduki edo segurtasun neurriak hartzea

gomendatzen da.
/Argitalpena 4.0 EU