Nokia 5228 - Informazio gehiago

background image

Informazio gehiago

Telefonoaren ingurumenarekiko eraginari buruzko informazio gehiagorako, zoaz

www.nokia.com/ecodeclaration helbidera.