Nokia 5228 - Nimien ja numeroiden hallinta

background image

Nimien ja numeroiden hallinta

Jos haluat kopioida tai poistaa nimen tai lähettää nimen käyntikorttina toiseen

laitteeseen, pidä sormeasi nimen päällä ja valitse Kopioi, Poista tai Lähetä

käyntikortti.
Jos haluat poistaa useita nimiä kerralla, valitse haluamasi nimet valitsemalla

Valinnat > Valitse / poista valinta ja poista ne valitsemalla Valinnat > Poista.
Jos haluat kuunnella nimeen liitetyn äänitunnisteen, valitse nimi ja sitten

Valinnat > Äänitunnisteen tiedot > Valinnat > Toista äänitunniste.
Huomaa ennen äänitunnisteiden käyttöä seuraavat seikat:
● Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia, vaan puhujakohtaisia.
● Nimi täytyy sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä.

Osoitekirja

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

47

background image

● Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä äänitunnisteet ja käytä niitä

hiljaisessa ympäristössä.

● Hyvin lyhyet nimet eivät kelpaa. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten

nimien antamista eri numeroille.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai

hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.