Nokia 5228 - Sisältö

background image

Sisältö

Turvallisuus..............................7

Tietoja laitteestasi.................................8

Verkkopalvelut.......................................9

1. Ohjeiden etsiminen............10

Laitteen omat ohjeet...........................10

Tuki........................................................10

Ohjelmiston päivittäminen

tietokoneen avulla...............................11

Asetukset..............................................11

Tunnusluvut..........................................11

Akun käyttöiän pidentäminen............12

Muistin vapautus..................................13

2. Alkuvalmistelut..................14

SIM-kortin asettaminen

puhelimeen..........................................14

Akun asettaminen paikalleen.............15

Muistikortin asettaminen

paikalleen.............................................16

Akun lataaminen..................................17

Näppäimet ja osat...............................19

Virran kytkeminen laitteeseen...........21

Näppäinten ja kosketusnäytön

lukitseminen........................................21

Aloitusnäyttö........................................21

Valikon käyttäminen...........................22

Kosketusnäytön toiminnot.................23

Medianäppäin.......................................25

Soittoäänen vaihtaminen...................25

Nokian tuki...........................................26

3. Laitteesi..............................26

Asetustoiminto.....................................26

Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta

laitteestasi............................................27

Näytön symbolit...................................27

Osoitekirjapalkki..................................28

Antennien paikat.................................29

Offline-profiili.......................................29

Pikavalinnat..........................................30

Äänenvoimakkuuden ja kaiuttimen

säätäminen...........................................31

Tunnistimen asetukset ja näytön

kierto.....................................................31

Etälukitus..............................................31

Kuuloke.................................................32

Rannehihnan kiinnittäminen.............33

SIM-kortin poistaminen.......................33

Muistikortin poistaminen....................34

4. Soittaminen........................34

Kosketusnäyttö puhelujen aikana......34

Puhelut .................................................34

Puhelun aikana....................................35

Vastaaja ...............................................36

Puheluun vastaaminen tai sen

hylkääminen.........................................36

Neuvottelupuhelun soittaminen........37

Puhelinnumeroon soittaminen

pikavalinnalla.......................................37

Koputuspalvelu....................................38

Äänivalinta............................................38

background image

Loki........................................................39

5. Tekstin kirjoittaminen.......41

Virtuaalinäppäimistö...........................41

Käsinkirjoitus........................................43

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä..43

Kosketusnäytön tekstinsyötön

asetukset..............................................46

6. Osoitekirja..........................46

Nimien ja numeroiden

tallentaminen ja muokkaaminen.......47

Osoitekirja-työkalurivi.........................47

Nimien ja numeroiden hallinta..........47

Ensisijaiset numerot ja osoitteet.......48

Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja

puhelutekstit........................................48

Yhteystietojen kopioiminen...............49

SIM-palvelut..........................................49

7. Viestit..................................51

Viestit-sovelluksen päänäkymä..........51

Viestien kirjoittaminen ja

lähettäminen........................................51

Viestit-sovelluksen Saapuneet-

kansio....................................................53

Sähköpostiasetusten

määrittäminen.....................................54

Sähköpostipalvelu...............................54

Postilaatikko.........................................55

Mail for Exchange.................................57

SIM-kortilla olevien viestien

katseleminen........................................58

Tiedotteet, viestit................................59

Palvelukäskyt........................................59

Viestien asetukset................................59

Chat.......................................................62

8. Laitteen muokkaaminen

yksilölliseksi...........................63

Laitteen ulkoasun muuttaminen.......63

Profiilit..................................................63

9. Musiikki..............................64

Soitin.....................................................64

Ovi Musiikki...........................................68

Nokia Podcasting.................................68

Radio.....................................................70

10. Kamera.............................71

Kameran käyttöönotto........................71

Kuvan ottaminen.................................71

Videon kuvaaminen.............................76

11. Galleria..............................77

Tiedostojen katseleminen ja

järjestäminen.......................................77

Kuvien ja videoiden katseleminen.....78

Kuvien ja videoiden järjestäminen....79

12. Nokia-videokeskus...........79

Videoleikkeiden katselu ja haku........80

Videosyötteet.......................................81

Omat videot..........................................81

Videoiden siirtäminen

tietokoneesta.......................................82

Sisältö

background image

Videokeskuksen asetukset..................82

13. Internet.............................83

Tietoja Web-selaimesta......................83

Selaa Web-sivuja..................................83

Lisää kirjanmerkki...............................84

Tilaa Web-syöte...................................84

14. Yhteydet...........................85

Datayhteydet ja yhteysosoitteet........85

Verkkoasetukset...................................85

Yhteysosoitteet....................................86

Käytössä olevat datayhteydet............88

Synkronointi.........................................89

Bluetooth-yhteydet.............................89

USB.........................................................94

Tietokoneyhteydet...............................95

Hallinta-asetukset................................95

15. Etsi....................................96

Tietoja Haku-toiminnosta...................96

Etsinnän aloittaminen.........................96

16. Tietoja Ovi Store -

palvelusta...............................96
17. Muut sovellukset..............97

Kello.......................................................97

Kalenteri................................................98

Tiedostonhallinta.................................99

Sovellusten hallinta...........................100

RealPlayer...........................................103

Äänitys................................................105

Muistiinpanojen kirjoitus..................105

Laskeminen........................................105

Muunnin..............................................106

Sanakirja.............................................106

18. Asetukset........................106

Laitteen asetukset.............................106

Puheluasetukset................................114

19. Vianmääritys..................116
20. Suojaa ympäristöä..........118

Säästä energiaa.................................118

Kierrätä...............................................119

Tietoja tuotteesta ja

turvallisuudesta...................119
Hakemisto............................129

Sisältö